Kiezen voor de toekomst – Bij de Les juni 2021

Laat jongeren zich breed oriënteren en ervaringen opdoen in de mogelijkheden die zij hebben in onze maatschappij, zodat zij hun plek kunnen vinden in de samenleving van morgen!

Lees verder in de handreiking van het bestuur dat is geplaatst in het juninummer van “Bij de les”!