Besloten en beveiligd forum (bbf)

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vindt docentenbetrokkenheid belangrijk en wil daarom docenten de gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan over de voorbereiding en afname van het cspe. Daarbij speelt het besloten en beveiligd forum (bbf) een belangrijke rol. Dit jaar is het discussie-bbf ook beschikbaar als pilot voor docenten die betrokken zijn bij de voorbereiding en de afname van het cspe voor het profielvak Dienstverlening en Producten (D&P).

Het cspe moet geheim blijven tijdens de voorbereiding en de hele afnameperiode. Dat maakt collegiaal overleg lastig, zeker als er geen directe collega’s zijn om mee te overleggen.
Daarom bieden we docenten die betrokken zijn bij de voorbereiding en afname van het cspe voor D&P de mogelijkheid om dit via een beveiligd onlineforum te doen. Op het discussie-bbf plaatsen moderatoren bij de gestelde vragen en discussies de besproken examenopgave en het correctievoorschrift. Het bbf is overigens geen vervanging van de Examenlijn. Signaleer je een fout, meld dit dan aan de Examenlijn.

Voor de pilot discussie-bbf D&P kunnen docenten gebruikmaken van de voorbereidingsruimte en de afnameruimte van de versiekleur van de eerste afname. Dit kan rood of blauw zijn. Docenten D&P kunnen gebruikmaken van de voorbereidingsruimte (rood of blauw) vanaf 7 februari tot en met 31 maart. De afnameruimte (rood of blauw) is tien dagen voorafgaand aan de afnamedatum van het cspe beschikbaar voor docenten D&P.

Je kunt als docent alleen gebruikmaken van het discussie-bbf als je examensecretaris je registreert als docent voor de betreffende examens.