In verband met de gevolgen, die de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie hebben gehad op het onderwijs, zijn er aanvullende en afwijkende bepalingen inzake het eindexamen en het staatsexamen voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021 en examenjaar 2021 opgenomen in de wet en regelgeving. Deze zijn te vinden in het Besluit eindexamens VO 2021.