Bijscholingsnieuws

www.bijscholingvmbo.nl heeft de (financiële) ruimte gekregen van OCW om tot einde 2024 cursussen te blijven aanbieden voor zowel de beroepsgerichte als de praktijkgerichte programma’s. Door de bijdrage van OCW kunnen de cursussen met aanzienlijke korting worden aangeboden. En dat is niet het enige sterke punt. De kwartiermakers bewaken zorgvuldig de kwaliteit van de aangeboden cursussen. Zowel prijs als kwaliteit zijn dus erg aantrekkelijk. Doe er je voordeel mee!

  • Soms tref je bij een cursus deze mededeling aan:

Advies: gebruik deze mogelijkheid! Jouw signaal komt direct binnen bij de helpdesk en de kwartiermaker. Zodra de kwartiermaker ziet dat meerdere docenten belangstelling hebben voor een cursus, worden er nieuwe data gepland en worden de betreffende docenten geïnformeerd. Zo zijn de lijntjes heel kort.

  • Als docent D&P kun je gebruik maken van het complete aanbod van Bijscholing vmbo en Bijscholing pgp. Geef een zoekwoord in en ‘Zoek’.

Wetenswaardig: juist de D&P-docenten weten het meest de weg naar cursussen uit andere profielen en pgp’s te vinden. Niet heel vreemd natuurlijk, omdat D&P zich bij uitstek leent voor verschillende bij een school passende invullingen.

  • Belangstelling voor een onderwerp of een thema waarvoor nog geen cursusaanbod is? Stuur een bericht naar kwartiermakerdenp@gmail.com, dan gaat Wiel Wijnen, de kwartiermaker voor Bijscholing D&P de mogelijkheden verkennen.