Campus 013 Tilburg gaat voor duurzaam en groen: onlinebijeenkomst en enquête!

Op 4 oktober 2023 organiseert Jong Leren Eten i.s.m. Campus 013 een onlinenetwerkbijeenkomst over lesmateriaal voor moestuinieren in het vo: meld je hier aan! Steeds meer scholen in het vo starten met de aanleg van groene schooltuinen/moestuinen of andere groene duurzame initiatieven. Het project Garden013 van VMBO Campus 013 in Tilburg is een voorbeeld van deze nieuwe belangrijke groene trend. Docenten Jocelyn Janssen en Anniek Andriese wilden in 2019 een moestuintje starten vanuit het vak biologie. Door het opbouwen van een groot netwerk en de samenwerking met andere vakgroepen groeide dit uit tot een groot gesubsidieerd project. Dit resulteerde uiteindelijk in:

  • een moestuin met buitenleslokaal en wormenhotel
  • een voedselpad rondom de parkeerplaats met akkertje en insectenhuizen
  • een duurzame laadpaal voor mobiele telefoons op het schoolplein
  • verticaaltuinierenunits op het horecaplein
  • een prachtig groen dakterras

Dit alles werd gerealiseerd door vakoverstijgend te werken met de avo-vakken en vooral ook met het beroepsgerichte programma van D&P en de grote verscheidenheid aan keuzevakken.

Op woensdag 4 oktober 2023 geven zij een impressie van het project met de focus op gezonde voeding en hun moestuin tijdens een bijeenkomst vanuit het programma Jong Leren Eten (JLE). JLE Brabant, Noord-Holland en Utrecht bekijken op dit moment de mogelijkheden om lesmateriaal te ontwikkelen voor het vo met betrekking tot moestuinieren en schooltuinen. Zij willen voor zowel vo als so gaan onderzoeken of er al gemoestuinierd wordt op school en of daar behoefte aan is. Ook bekijken zij bij welke vakken dit zou kunnen en welk lesmateriaal hier geschikt voor is. De uitkomst van dit onderzoek zal geëvalueerd worden. Komt hier een duidelijke vraag naar lesmateriaal uit, dan zal dit ontwikkeld worden. Wil je meedenken of laten weten wat er al bij jou op school gebeurt op het gebied van schooltuinen en moestuinieren? Doe mee!