Dubbelklik

Er zijn diverse korte, aansprekende onderbouwmodules op zowel BK- als GT-niveau beschikbaar. In elke module staan loopbaanoriëntatie en kennismaking met ICT-vaardigheden centraal.

Voor de bovenbouw worden de exameneisen van de vier profielvakken voor BK en de twee profielvakken voor GT afgedekt middels diverse Dubbelklik-lesmodules. De lesmaterialen van Dubbelklik worden aangeboden voor BK-niveau en GT-niveau. Er is een ruim aanbod van Dubbelklik-lesmodules voor keuzevakken, vanuit zowel het profiel D&P als andere profielen.

0.         Basis-/kaderleerweg: de vier profielvakken voor D&P worden gemixt aangeboden via afgeronde, flexibel in te zetten lesopdrachten. De exameneisen van de vier profielvakken voor D&P BK worden afgedekt middels de modules Sportschool BK, Tuincentrum BK, Hotel BK en Vakantiepark BK. Elke module bevat lesmateriaal voor ongeveer 100 lesuren. Daarnaast is er een module Examentraining (OutdoorCentre BK) beschikbaar.

0.        Gemengde-/theoretische leerweg: de twee verplichte profielvakken voor D&P worden gemixt aangeboden via afgeronde, flexibel in te zetten lesopdrachten. De exameneisen van de twee verplichte profielvakken worden afgedekt middels de modules Sportschool GT, Tuincentrum GT, Hotel GT en Vakantiepark GT. Elke module bevat lesmateriaal voor 26 lesuren. Daarnaast is er een module Examentraining (OutdoorCentre GT) beschikbaar.

0.       Per keuzevak is een Dubbelklik-lesmodule beschikbaar waarmee alle exameneisen van dit keuzevak afgedekt worden, inclusief toetsing van kennis en vaardigheden. Per keuzevak is een verantwoordingsdocument aanwezig waarin duidelijk wordt welke exameneisen via welke opdrachten worden afgedekt. Voor BK bevat een keuzemodule ongeveer 100 lesuren aan lesmateriaal, voor GT bevat een keuzemodule 26 lesuren aan lesmateriaal.

Presentatie van de leermiddelenmarkt 2021 – Nieuwe modules D&P Dubbelklik

De kosten voor het lesmateriaal kunt u vinden in de bestelformulieren voor de onderbouw en de bovenbouw BK en GT: ga naar www.dubbelklik.nu – modules – bestellen – klik het juiste bestelformulier aan.

Er wordt een staffelkorting gehanteerd: hoe meer modules u afneemt, hoe minder u per module betaalt. Bij Dubbelklik kunt u op een eenvoudige wijze zelf de keuzemodules per leerling in de loop van het schooljaar ontsluiten. U betaalt nooit teveel: achteraf rekent u af wat u heeft afgenomen.