Eventz

Eventz, een van de gratis leermiddelen van het Platform vmbo D&P, is geactualiseerd. Eventz bestaat uit 7 taken (naast een Oriëntatie- en een Reflectiedeel) en speelt zich af in de wereld van de evenementenorganisatie. Er komen onderwerpen uit de verschillende profielmodules aan de orde en er is veel aandacht voor LOB.

Oorspronkelijk is het leermiddel ontwikkeld in 2015 op basis van het allereerste conceptexamenprogramma D&P. Omdat het huidige examenprogramma slechts beperkt afgedekt wordt vormt Eventz geen kant-en-klare methode, maar kun je er wel veel inspiratie uit halen voor je lessen en/of je eigen lesmateriaal. Achterin de docentenversie van elke taak staat aangegeven welke subeindtermen uit de syllabus 2022 in welke opdrachten aan de orde komen.