MK Educatie

Nieuwe aanpak profiel Dienstverlening en Producten

De leerlijn D&P-Totaal biedt jouw school een gevarieerd en flexibel pakket van cursussen om een tweejarig curriculum Dienstverlening en Producten mee in te richten. Volledig dekkend op het examenprogramma, passend bij de school, docenten en leerlingen. Ons materiaal is aansprekend en lekker compact vormgegeven. Met drie tijdschriftachtige katernen per cursus. Elke cursus combineert de examenstof van een profielmodule D&P met een keuzevak. En is geschreven rondom een realistische casus uit de beroepspraktijk. De keuzevakken komen uit alle vmbo-profielen.

Naast het unieke concept van de cursussen (keuzevak + profielmodule), hebben we vier bronnenboeken. Hierin wordt de examenstof van de profielmodules behandeld.

Kijk voor meer informatie op https://mkeducatie.nl/middelen/dp-totaal/.