Toolkit (bovenbouw)

Geeft leerlingen houvast bij het uitvoeren van contextrijke taken!

De Toolkit is een hulpmiddel bij Aan de slag met D&P of bij ander contextrijk lesmateriaal. Hij bestaat uit een serie stapsgewijze instructies (stappenplannen) waarmee leerlingen hun contextrijke taken of opdrachten in allerlei werkgerelateerde situaties gemakkelijk kunnen uitvoeren. De inhoud dekt alle eindtermen van D&P die betrekking hebben op vaardigheden.