De nieuwe leerweg

Wordt voor profielen, die tot praktijkgerichte programma’s doorontwikkeld worden, dezelfde structuur gehanteerd als voor de Basis- en Kaderberoepsgerichte programma’s, nl profielmodulen en keuzevakken?

Het op dit moment nog niet duidelijk of er voor de profielen die doorontwikkeld gaan worden, dezelfde structuur gekozen gaat worden met profielmodulen en keuzevakken.