Disclaimer

Disclaimer

Op deze website www.platformdenp.nl zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing.

De Stichting vmbo Dienstverlening & Producten streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Stichting vmbo Dienstverlening & Producten niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De website www.platformdenp.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stichting vmbo Dienstverlening & Producten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting vmbo Dienstverlening & Producten.

De Stichting vmbo Dienstverlening en Producten sluit elke aansprakelijkheid uit voor onjuiste of onvolledige berichten en/of documenten. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Stichting Dienstverlening & Producten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De Stichting vmbo Dienstverlening & Producten heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.