D&P invoeren in de nieuwe leerweg

Er zijn altijd gebeurtenissen in de maatschappij, in de natuur en in de wereld waar je geen invloed op hebt, maar die het wel noodzakelijk maken om in het onderwijs dat wij geven te anticiperen op die veranderende, altijd in beweging zijnde wereld. Bij deze themabijeenkomst, voor zowel docenten als teamleiders en schoolleiding, werken we op basis van het werkboek De ambitie van De achtbaan. Dit is een handleiding om je onderwijs (opnieuw) vorm en inhoud te geven of te updaten en zeker ook zeer geschikt voor scholen die het praktijkgerichte programma D&P in de nieuwe leerweg beleidsrijk willen invoeren. Met elkaar bespreken we de do’s-and-don’ts om dit succesvol te laten zijn.