Challenge Sint Maartenskliniek

Contactgegevens:
Maaswaal College


Werkvelden

 • Productontwikkeling en hergebruik
 • Fysiek, sociaal en mentaal welzijn

(Potentiële) opdrachtgevers

 • Ziekenhuis
 • Patiënt
 • Patiëntenvereniging
 • Revalidatiecentrum
 • Verpleeghuis

School

 • Maaswaal College

Korte beschrijving

 • Leerlingen maken kennis met Bas, een patiënt van de SMK. Hij heeft een dwarslaesie door een motorongeluk en hij is 25 jaar. Hij wil graag weer kunnen gamen maar heeft geen kracht meer in zijn handen en vingers. De leerlingen gaan een oplossing bedenken en presenteren.

Succesfactoren

 • Kennismaken met een patiënt
 • Patiënt vraagt om hulp
 • Oplossing bedenken
 • Ontwerpcyclus bedenken en omzetten naar prototype
 • Samenwerken
 • Presenteren en reflecteren
 • Technologisch hulpmiddel