Duurzaam bedrijf starten

Contactgegevens:
Wybrig Koopmans
’t Schylger Jouw VO

w.koopmans@schylgerjouw.nl

Werkvelden

 • Media en nieuwsvorming
 • Variërend: Productontwikkeling en hergebruik
 • Levensmiddelenindustrie

(Potentiële) opdrachtgevers

 • School

School

 • ’t Schylger Jouw

Korte beschrijving

 • De leerling bedenkt een bedrijf naar keuze met een duurzaam aspect erin
 • Gebouw tekenen met SketchUp
 • Locatie kiezen
 • Logo ontwerpen
 • Poster maken
 • De 8 P’s uitdenken
 • Maquette van het bedrijf maken
 • Een product bedenken
 • Excel-inkoop van de producten en inrichting van je bedrijf
 • Prototype bouwen en website bouwen

Succesfactoren

 • Enthousiasme van de leerling.
 • Inzet en fantasie van de leerling

Duurzaam bedrijf starten
Nakijkmodel
Proeve van Bekwaamheid
Rubrics