Examen fietsen

Contactgegevens:
SG Gerrit Rietveld


Werkvelden

 • Productontwikkeling en hergebruik
 • Media en nieuwsvorming
 • Mobiliteit en transport

(Potentiële) opdrachtgevers

 • ANWB
 • Basisscholen
 • Lokale politie
 • Wijkagent
 • Gemeente
 • VVN

School

 • SG Gerrit Rietveld

Korte beschrijving

 • Fietscontrole, in samenwerking met de basisscholen, ANWB en VVN
 • De leerlingen van groep 8 gaan op voor het verkeersexamen en hiervoor moeten de fietsen aan bepaalde voorwaarden voldoen

Succesfactoren

 • Flyers maken
 • Routing
 • Opdrachtgevers
 • Blije kinderen die het fijn vinden dat de fiets voor elkaar is