Je eigen onderneming

Contactgegevens:
Buitenhout College


Werkvelden

  • Media en nieuwsvorming

(Potentiële) opdrachtgevers

  • School

School

  • Buitenhout College

Korte beschrijving

  • Leerlingen starten een eigen bedrijf vanuit hun keuzerichting door een profielwerkstuk te maken. Hierin leren zij over hun kwaliteiten en vaardigheden, onderzoeksvragen te stellen, samen te werken en te presenteren. Vanuit de onderzoekende houding wordt er gewerkt aan een bedrijf. Multimedia en ondernemen werken hierin samen.
  • Bij Multimedia ontwerpen zij hun logo, visitekaartje, flyer en website.
  • De website wordt aan het eind gepresenteerd met alle bevindingen en uitkomsten.

Succesfactoren

  • Connectie PM en keuzevak
  • Samenwerken
  • Succeservaringen behalen