Midwinter Survivalrun

Contactgegevens:
CC De Noordgouw


Werkvelden

  • Media en nieuwsvorming
  • Recreatie
  • Fysiek, sociaal en mentaal welzijn

(Potentiële) opdrachtgevers

  • Mbo
  • Gemeente

School

  • CC De Noordgouw

Korte beschrijving

  • Organiseren Midwinter Survivalrun-evenement i.s.m. mbo, sponsoren en gemeente

Succesfactoren

  • Duidelijk einddoel
  • Positief
  • Eigenaarschap