Obstaclerun

Contactgegevens:
Het Buitenhout College


Werkvelden

 • Media en nieuwsvorming
 • Recreatie
 • Fysiek, sociaal en mentaal welzijn

(Potentiële) opdrachtgevers

 • Wijkraad
 • Gemeente
 • Sportvereniging

School

 • Het Buitenhout College

Korte beschrijving

 • Obstaclerun organiseren

Succesfactoren

 • Valt uit te voeren intern/ extern
 • Wijk/school betrekken
 • Valt over meerdere profielvakken te trekken