Restaurant

Contactgegevens:
RSG Magister Alvinus – Sneek


Werkvelden

  • Levensmiddelenindustrie
  • Fysiek, sociaal en mentaal welzijn
  • Media en nieuwsvorming

(Potentiële) opdrachtgevers

  • Wijkraad
  • School
  • Oudervereniging

School

  • RSG Magister Alvinus – Sneek

Korte beschrijving

  • Koken en bedienen voor collega’s en mensen uit de buurt

Succesfactoren

  • Het echt draaien van een restaurant met gasten