Input lesmateriaal moestuinieren

Daarnaast wil men inventariseren of er behoefte in het veld is om lesmateriaal voor het vo rondom moestuinieren te ontwikkelen. Fijn als je de tijd neemt om onderstaande vragenlijst in te vullen en je input over dit onderwerp te delen.

Vul hier het Onderzoek lesmateriaal in. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen rondom schooltuinieren. Deze richten zich voornamelijk op moestuinieren in het basisonderwijs. Ook op enkele vo-scholen wordt het moestuinieren ingezet. In aansluiting op lessen biologie en aardrijkskunde, maar ook vakoverstijgend of in workshop- of projectvorm. Uit het werkveld is een oproep gekomen om lesmateriaal voor het vo rondom moestuinieren te ontwikkelen. Voorafgaand aan dit traject wil de kerngroep, bestaand uit moestuinexperts werkzaam in het vo, in opdracht van Jong Leren Eten graag peilen:

  • of er al lesmateriaal ontwikkeld is voor het vo rondom moestuinieren
  • of er behoefte is aan (meer, ander) lesmateriaal
  • wat die behoefte inhoudt: voor welk onderwijsniveau, welke klas, in aansluiting op welke vakken e.d.