Lesbrief Tony Chocolonely

Het keuzevak Voeding en beweging biedt een lach en een traan in coronatijd: waar je met de bewegingscomponent lekker naar buiten kan gaan om daar de eindtermen af te dekken met door leerlingen zelf bedachte activiteiten vergt het onderdeel voeding iets meer creativiteit. Hoe ga je een plantaardig product laten maken, verwerken én verkopen in deze tijd?

In de vorige onlinebijeenkomst van het Platform vmbo D&P kwam duidelijk naar voren dat we meer praktijk in onze lessen willen en vroegen we ons af hoe je het bedrijfsleven dan bij de lessen kunt betrekken. Zelf deed ik toen de suggestie dat het goed zou zijn om maatschappelijk betrokken instanties of goede doelen je les in te halen, omdat deze een continu karakter hebben.

De lesbrief Tony Chocolonely combineert beide facetten; leerlingen gaan aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de cacao-industrie. Ze leren de productiecyclus van boon tot reep kennen aan de hand van Nederlands grootste chocolademerk, Tony Chocolonely, en maken kennis met de missie van dat merk om de wereld (kinder)slaafvrij te maken.

Omdat het een product is dat de leerlingen kennen, omdat er veel visueel materiaal beschikbaar is én omdat het leeftijdsgenoten betreft die lijden onder hún consum

ptiegedrag is deze lesbrief makkelijk bespreekbaar en aansprekend voor de leerlingen. Ze kunnen zelf actief bij gaan dragen aan een betere wereld. Voor de meer extrinsiek gemotiveerde leerlingen is de eigen chocoladereep in het vooruitzicht een mooie incentive.

De lesbrief is ook vakoverstijgend in te zetten, bijvoorbeeld in projectvorm in samenwerking met mens en maatschappij of economie, met als doel om leerlingen maatschappelijk bewuster en kritischer te maken. Weten waar je voor staat en beslissen op basis van eigen principes, is dat niet wat wij alle leerlingen in elke discipline mee willen geven?

Ik wens je veel succes, maar vooral veel plezier met deze lesbrief!

Daan Driessen