Lifestyle & Ondernemerschap bij OBC Bemmel de Essenpas

OBC Bemmel de Essenpas biedt sinds twee jaar het profielvak Lifstyle & Ondernemerschap en Dienstverlening & Producten (LODP) ook aan op TL-niveau. Alle leerlingen van de vmbo theoretische leerweg krijgen vanaf het derde leerjaar les in dit vak. Enkele thema’s die aan bod komen zijn: voeding en bewegen, filmen, webdesign en eventmanagement. Daarnaast kunnen de leerlingen kiezen voor één van de thema’s ‘Ik ga ondernemen’ of ‘Mens en activiteit’.

Het kennismaken met de wereld van Lifestyle en Ondernemerschap gebeurt binnen en buiten de school. De leerlingen die het volledige vmbo-programma met succes hebben gevolgd ontvangen een vmbo-t-diploma en een certificaat  Dienstverlening & Producten.

Dit bovenbouwprogramma sluit aan op het lifestyle-programma in de onderbouw dat alle leerlingen hebben gevolgd en is gericht op gezondheid, voeding en bewegen. Deze onderwerpen komen terug in het lesprogramma, maar ook in projecten, workshops en gastlessen, waarbij doen en ervaren centraal staan. Het aanleren van vaardigheden zoals presenteren, organiseren, samenwerken en onderzoek doen, maken ook deel uit van het lifestyle-programma

Dienstverlening & Producten is op OBC Bemmel de Essenpas een breed vak waar de leerlingen veel vaardigheden aanleren. Ze krijgen van verschillende richtingen zicht op de mogelijkheden voor hun vervolgonderwijs naar mbo of havo. Het praktische aan het vak en de aandacht voor LOB maken dat het van toegevoegde waarde is voor de andere vakken binnen de school.

VMBO-t Lifestyle

Redactie Anja Vink