MEET THE YOUNGSTERS
Meet the Youngsters is een concept dat leerlingen via een digitaal platform de ruimte biedt te kunnen netwerken binnen bedrijven. Meet the Youngsters wordt al uiterst succesvol toegepast in o.a. de provincie Limburg. Dit concept is bondig samen te vatten als een ‘LinkedIn voor leerlingen en bedrijven’. Alle participerende bedrijven hebben voor opname in het concept hun profiel aangemaakt. Dat doen de leerlingen ook. De profielen van bedrijven en leerlingen zijn zodanig opgesteld dat ze gematcht kunnen worden. Een leerling kan met enkele eenvoudige handelingen ontdekken welke bedrijven in de regio matchen met zijn persoonlijk profiel. Als vervolg daarop kan hij contact leggen met het bedrijf en een verzoek of vraag voorleggen over bijvoorbeeld een bedrijfsopdracht of een bedrijfsbezoek. Een leerling doet zo zijn arbeidsmarktoriëntatie in de regio. Aan de bedrijvenkant werkt het precies zo. Bedrijven kunnen leerlingen met een matchend profiel benaderen met een vraag of een uitnodiging voor een nadere kennismaking. Deze aanpak wordt van beide kanten als erg enthousiasmerend en stimulerend ervaren. Meet the Youngsters maakt het digitale platform nog aantrekkelijker door het te ondersteunen met allerlei activiteiten, waaronder een college tour of een bedrijfsbezoek, maar ook middels serious gaming. Zo ervaren leerlingen in een mobiele escape room diverse vormen van techniek, kunnen ze middels 3d-films en een VR bril werkplekken ervaren en leren ze over Internet of Things en procestechniek middels een fysieke en virtuele mini koelfabriek.

Meer info op www.meettheyoungsters.nl