Met het vak Sk21lls meer mavo op vmbo TL de Lingeborgh in Geldermalsen

Alle leerlingen op de vmbo TL de Lingeborgh van ORS Lek en Linge in Geldermalsen doen examen in zeven vakken. Naast zes theorievakken krijgen ze les in het beroepsgerichte vak Sk21lls. Dit vak is onderdeel van het profiel D&P dat de Lingeborgh sinds twee jaar in de vmbo TL onder de noemer ‘meer mavo’ aanbiedt.

De kern van het vak Sk21lls is loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Vanaf leerjaar 2 leren leerlingen vaardigheden als plannen, samenwerken en initiatief nemen. Tijdens de opleiding maken ze kennis met een groot aantal beroepenvelden, waardoor ze een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Het is belangrijk dat dat gebeurt op het moment dat leerlingen eraan toe zijn; voor de een zal dat eerder zijn dan voor de ander. Tijdens de opleiding worden theoretische kennis en praktische vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Leerlingen zijn daardoor goed voorbereid op een vervolgopleiding op het mbo niveau 4, havo of later hbo.

Sk2Ills is onlosmakelijk verbonden met projectonderwijs dat fundamenteel anders is dan de andere (theoretische) vakken. Leerlingen leren niet uit een boek maar leren vaardigheden in een realistische context. Ze moeten zelfstandig aan de slag met projecten als robotica, marketing maar ook met mode & design en duurzaamheid. Kern is onderzoek, informatieverwerking en kritisch denken. Vaardigheden die leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Sk21lls is in overleg met bedrijven en opleidingen in de regio tot stand gekomen. Competenties zoals plannen, samenwerken, organiseren, initiatief nemen en klantgerichtheid zijn van groot belang voor de arbeidsmarkt. Daarnaast is Sk21lls niet aan één sector of beroepenveld gebonden.

Sk21lls

Redactie Anja Vink