Mijn laatste …

Afgelopen jaar vaak begonnen aan ‘m’n laatste’. Zo ook nu weer: deze bijdrage aan de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Mijn laatste werkdag voor de docenten en directies van de scholen die aangesloten zijn bij het Platform vmbo Dienstverlening en Producten is bijna een feit. En graag wil ik eenieder met wie ik samengewerkt heb, met wie ik gesproken heb, met wie ik gebrainstormd heb om het platform te maken tot wat het nu is heel hartelijk danken, want zonder jullie was het niet gelukt.
Een basisuitgangspunt van het platform is met de scholen, door de scholen en voor de scholen. Hier maken we ons hard voor. Geen uitgebreide zware theoretische onderwijskundige benaderingen, maar wat werkt op scholen: hoe gaan scholen ermee om en hebben de leerlingen daar profijt van? Leren van elkaar en met elkaar, dus netwerken, is het grootste goed van ons platform. Dit vraagt van scholen een bijzondere investering in hun lidmaatschap en draagt tegelijkertijd bij aan het succes van het platform. Vandaar de slogan: met scholen, voor scholen en door scholen!

Wat negentien jaar geleden begon als een ideetje van drie scholen is uitgegroeid tot een organisatie die niet meer weg te denken is uit het vmbo-veld. Ik kijk met een goed gevoel terug op de bijna 19 jaar dat ik meegewerkt heb aan het succes van ons platform. Na de zomervakantie keer ik niet meer terug. De tijd is gekomen om het stokje door te geven aan mijn opvolgster Karin Verschoor. Ik ga van mijn pensioen genieten. Ik wil jullie nogmaals allemaal bedanken voor de fijne en productieve tijd die we samen hebben doorgemaakt en wens jullie veel succes toe bij al jullie werkzaamheden.

Het ga jullie goed!

Jeffrey Whyte
Beleidsmedewerker Platform vmbo D&P.