Minikronieken: succeservaring voor leerlingen, ontzorging voor docenten

Minikronieken is een lesmethode waarmee leerlingen in projecten van 6 tot 8 weken korte films maken met levensverhalen, begeleid door professionele documentairemakers. Naast complete projecten biedt Minikronieken ook losse docententrainingen aan. Die geven verdieping in het filmmaken én nemen de koudwatervrees weg. Want documentaire maken is niet alleen leuk, het is ook verrassend goed te doen, zelfs als je niets met camera’s hebt.

Een echte documentaire maken, hoe cool is dat? De derdejaars vmbo’ers van het Assink Lyceum zijn de uitdaging vol vertrouwen aangegaan. In een project van 6 weken maken ze korte films over streekgenoten die ze bijzonder vinden. Ze werken in filmcrews van 3 leerlingen en hebben de taken verdeeld: regie, camera, interview, montage. Het eindresultaat is een serie minikronieken, verfilmde levensverhalen, die wordt vertoond tijdens een filmpremière in het theater van de school.

En zoals in films de spanning oploopt tot een climax, gebeurt dat ook tijdens de productie. De deadline nadert, want de première is nabij. Hebben we voldoende beeldmateriaal om ons interview mee te verlevendigen? En zal de verteller over wie onze film gaat, toestemming geven voor vertoning?

Professionele filmmakers zijn aanwezig om de filmcrews te coachen in het productieproces, met tips en technieken zoals je die alleen van een vakexpert leert. Talenten komen bovendrijven: de ene leerling is goed in vragen stellen, de ander heeft oog voor beeld en de volgende voelt precies aan wat de rode draad van het verhaal is. In de montage komt alles samen tot een complete documentaire. Hoogtepunt is de première in het theater, waar de hoofdpersonen uit de films samen met de leerlingen en hun ouders vol trots de resultaten bekijken.

Succesbeleving

Het Assink Lyceum is een school waar talentontwikkeling en uitdagend onderwijs voorop staan. De docenten van het enthousiaste team zijn zeer begaan met het welbevinden van hun leerlingen en vinden een succesbeleving voor hen erg belangrijk. De lessen en de lokalen van D&P zijn ingericht op zelfstandigheid en ‘doen’ in plaats van zitten en luisteren. De sfeer is losjes, er wordt geknald!

Voorafgaand aan het leerlingproject zijn de docenten bijgeschoold in het documentairemaken en in de opbouw van het lesprogramma. Het programma voldoet aan de eindtermen voor D&P en biedt daarnaast veel ingangen voor LOB en 21ste-eeuwse vaardigheden.

De geboden materialen vallen in de smaak. De humoristische lesvideo’s, de leuke monteeroefening over de hond Lucky en de filmcollectie van circa 100 minikronieken op de website, die als inspiratie kan dienen. Ook bestaat de mogelijkheid om het project en het lesmateriaal op maat aan te bieden. Welk thema wordt er gekozen, wie draagt vertellers aan? En maken we de koppeling met profielmodules 1 en 2 voor de organisatie van de première, de promotie en de kaartverkoop?

Echt en met passie

Wat de docenten het meest waarderen is dat in dit project alles echt is. Het is geen simulatie, er staat iets op het spel. Er wordt een echte documentaireserie geproduceerd, die de kijkers ontroert en waar leerlingen trots op zijn. Leerlingen doen onderzoek naar andermans leven en verbreden daarmee hun eigen perspectief. Leerlingen werken met vakmensen van buiten de school, die hen coachen en hun passie overdragen. En dat vinden niet alleen de leerlingen heel cool, maar de filmmakers zelf ook, want ook zij leren weer nieuwe technieken en zienswijzen.

De filmcoaches zorgen naast het begeleiden van de leerlingen ook voor technische ondersteuning. Ze regelen de uitleen en de inname van de camerasetjes, letten op of er volle accu’s meegaan naar de opnames, maken back-ups van videomateriaal, lossen complicaties op met software en laptops. Kortom: ze ontzorgen de docenten.

Vaak bu’j te bange

Op het eerste gezicht lijkt de Minikroniekenmethode vooral filmtechnisch, maar al gauw blijkt dat de productie een veel breder spectrum aan taken omvat, waarbinnen leerlingen zelf kunnen kiezen wat bij hen past. Ook docenten die niks met techniek hebben, kunnen de methode prima hanteren. Want de basis van een goede film zit niet in de technische kwaliteit, maar in een sterk verhaal dat begrijpelijk verteld wordt. En dat is nou net waar docenten heel goed in zijn en waarin ze hun leerlingen ook kunnen helpen. “Vaak bu’j te bange”, zoals men in de Achterhoek zegt. Dus wees niet bang, probeer het uit en ervaar de kracht van Minikronieken!

Oorsprong van de Minikroniekenmethode

De Minikroniekenmethode wordt reeds 8 jaar ingezet voor volwassenen. In diverse steden in Oost-Nederland zijn Minikroniekenprojecten gehouden, met telkens een ander thema. Bijvoorbeeld ‘Hoe leef je je droom’ of ‘Hoe zet je je leven weer op de rit na een ingrijpende gebeurtenis’.

Talentontwikkeling, mensen verbinden en verbroedering zijn de belangrijkste doelen van Minikronieken. De methode is gebaseerd op de overtuiging dat, door het uitwisselen van verhalen over hun persoonlijke leven, mensen elkaar beter begrijpen en zichzelf herkennen in de ander. De deelnemers hebben een diepgaand gesprek met hun ‘vertellers’, zoals die bij Minikronieken heten. Ze nemen een kijkje buiten hun leefwereld en dat geeft weer nieuwe perspectieven op hun eigen leven.

Elk Minikroniekenproject levert een serie korte documentaires met levensverhalen op, die aan het publiek vertoond worden tijdens een feestelijke première. Daarna worden de films in de filmcollectie op de website van Minikronieken gepubliceerd.

Educatief programma

Sinds 2020 ontwikkelt Minikronieken een educatief programma voor vmbo-scholen dat voldoet aan de exameneisen van het profiel D&P en dat in het reguliere lesprogramma kan worden ingezet.

Pijlers van de methode voor het vmbo zijn een docententraining, een lespakket met veel lesvideo’s en praktijkkaarten en de inzet van vakexperts in de klas: echte filmmakers die de leerlingen coachen bij de productie van hun film. Voor docenten een grote luxe, voor leerlingen een bron van inspiratie en persoonlijke aandacht voor hun unieke talenten.

De eerste pilot met het lesprogramma loopt van mei tot juli 2021 en wordt gesteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie met een subsidie uit de regeling ‘Versterking Cultuureducatie op het VMBO’.
Streven is om in het schooljaar 21/22 nog 5 pilotprojecten uit te voeren op scholen door heel Nederland.

Aanbod schooljaar 2021 – 2022

Vanaf september biedt Minikronieken docententrainingen aan in heel Nederland. Zowel teams als individuele docenten kunnen zich aanmelden. De training van 5 dagdelen behandelt alle basisvaardigheden op het gebied van filmen, monteren en documentairemaken. Deelnemers produceren hun eigen Minikroniek en leren de materialen en de methode kennen en gebruiken.
Monteerlaptops worden beschikbaar gesteld door het Assink Lyceum. Camerasets met accessoires zijn op aanvraag. Data en locaties zijn hier te vinden: www.minikronieken.nl/onderwijs

Scholen die een project willen inzetten kunnen samen met Minikronieken een beroep doen op de nieuwe regeling voor Cultuureducatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, die naar alle waarschijnlijkheid op 1 september 2021 opengaat. Minikronieken verzorgt de aanvraag via haar eigen stichting (info: minikronieken.nl/stichting-rakonto).

Tevens sluit het project aan bij het Nationaal Programma Onderwijs en Sterk Techniekonderwijs.

Contactgegevens Minikronieken

Info via Masja de Roy, oprichter en filmmaker: 06-17834418 / masja@minikronieken.nl