Netwerkbijeenkomsten

D&P, your own way!

Graag nodigen we je uit voor de 2e ronde netwerkbijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2024. Deze keer bieden we je opnieuw de keuze uit 6 verschillende data, zodat je kunt kiezen op basis van wat het beste in je agenda past, de dichtstbijzijnde locatie of het verhaal en de faciliteiten van de gastschool die je graag wilt verkennen.

We hebben goed geluisterd naar jullie feedback en een boeiend programma samengesteld.

Gastschool in beeld

Na een ontvangst met de bekende netwerklunch krijgen we uitleg en een rondleiding van de gastschool. De gastschool laat zien hoe het brede D&P-programma ingezet wordt, waar de accenten liggen, wat het onderscheidend maakt en hoe de leeromgeving eruitziet. Onder het tabblad ‘Bijzonderheden per school’ staat informatie over de gastscholen, zodat je een beeld krijgt van de school en hoe ze het onderwijsprogramma D&P inhoud en kleur geven.

Nieuwsgaring

Het onderdeel nieuwsgaring is inmiddels onmisbaar geworden. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws uit onderwijsland. Op deze manier blijven we allemaal goed geïnformeerd en up-to-date.

Techniek binnen D&P

Na de plenaire introductie duiken we dieper in de techniek binnen D&P. Je kunt kiezen uit twee verschillende sessies vanuit de perspectieven inhoud en beleid.

  • Onderwijsinhoudelijk

Het onderwijsprogramma D&P kan op verschillende manieren technisch of technologisch worden ingekleurd. Het is mogelijk om technische inhouden te koppelen aan integrale opdrachten waarin profielmodules, keuzevakken of het praktijkgerichte programma vorm krijgen. Het kan ook gaan om een specifieke profielmodule (bijvoorbeeld profielmodule 3) of om het aanbieden van technische/technologische keuzevakken. In deze sessie zullen verschillende voorbeelden de revue passeren. We laten ook zien hoe Wij Techniek, Bedrijf in de Klas, en Platform vmbo D&P samen een boeiend project hebben ontwikkeld, gericht op de vraag: "Hoe maak je een ruimte duurzaam?”. Door middel van een gastles van een installatiebedrijf of een bezoek aan zo'n bedrijf maken leerlingen kennis met de wereld van 'installatietechniek in de praktijk' en de bijbehorende beroepen. Het hoofddoel is om leerlingen te laten begrijpen hoe ze elektriciteit kunnen installeren, hoe dit duurzaam kan worden gemaakt, en welke beroepen daarbij betrokken zijn. Tijdens deze sessie hoor je meer over dit project. Daarnaast zal er uiteraard de gelegenheid zijn om met collega-scholen in gesprek te gaan over de wijze waarop zij techniek en technologie een plek geven in het onderwijsprogramma D&P.

  • Beleidsmatig

Bij beleid kijken we naar de inrichting van de Sterk Techniekonderwijs (STO) in jouw regio. We delen hier voorbeelden van succesvolle initiatieven waar techniek sterk geïntegreerd is in het D&P-onderwijs met ondersteuning van STO. Ook kijken we naar het penvoerderschap binnen STO en op welke wijze je in contact kunt komen met jouw STO-regio.

Intervisie

Netwerken staat ook deze keer centraal, nu met de focus op collegiale intervisie. Het delen van ideeën en het bespreken van uitdagingen met vakcollega's kan veel opleveren. Hier vinden niet alleen sparringpartnerschap, maar ook inzichten plaats die je in je eentje wellicht niet had kunnen bedenken. Welke hulpvraag heb jij? Waar wil je graag met collega's over spreken? Bij inschrijving kun je aangeven welk onderwerp jouw voorkeur heeft, zodat de bijeenkomst zo relevant mogelijk is voor jou en je collega’s.

Kortom, schrijf je in voor deze 2e ronde netwerkbijeenkomsten en laat je informeren, inspireren en ga naar huis met praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt!

Tijdens de Netwerkbijeenkomsten worden foto- en video-opnames gemaakt. Wanneer je aan deze bijeenkomsten deelneemt, geef je het Platform vmbo D&P toestemming om foto- en videobeelden waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij binnenkomst aangeven.

12.00 uur
Netwerklunch: praten en eten gaan prima samen.
12.30 uur
Welkom. De gastschool stelt zich voor en leidt rond.
13.15 uur
Nieuwsgaring: wat is actueel in het vmbo-onderwijs?
13.45 uur
Techniek binnen D&P: onderwijsinhoudelijk of beleidsmatig.
15.00 uur
Pauze
15.15 uur
Intervisie: wat is jouw vraag aan het netwerk?
16.00 uur
Afsluiting

18 januari 2024     -         Maris College, Den Haag (regio 3)

25 januari 2024     -         Het Streek, Ede (regio 4)

01 februari 2024   -         Ostrea Lyceum, Goes (regio 5)

1 programma, 14 keuzevakken
De afdeling BKG op het Ostrea Lyceum biedt alleen het profiel D&P aan. Kenmerkend voor onze school is het grote aanbod van keuzevakken uit diverse profielen. Leerlingen kiezen in klas twee uit 14 verschillende keuzevakken voor klas drie en vier. In het derde leerjaar worden de keuzes voor klas vier aangepast of opnieuw bevestigd. De keuzevakken worden gegeven door docenten die veel affiniteit hebben met het betreffende keuzevak. Op grond van het aantal keuzes wordt het aanbod bepaald. Zo kan het zijn dat het keuzevak ondersteunen bij sport en bewegen driemaal aan bod komt omdat er heel veel belangstelling voor is en dat het vak mode en kleding het ene jaar wel en het andere jaar niet aangeboden wordt. In principe zijn de keuzes van de leerlingen hierbij leidend.
Een van de uitgangspunten hierbij is dat er voldoende leerlingen zijn die interesse hebben aangegeven voor het betreffende keuzevak. In de loop der jaren zie je dat bepaalde vakken meer of minder vaak gekozen worden. De tendens is wisselend. Dit vraagt om flexibiliteit, ook van collega's. Om de leerlingen voor te bereiden op het maken van de keuzes worden de keuzevakken in klas één en twee ter kennismaking aangeboden in de vorm van een lessenreeks van vier of vijf lessen per keuzevak. Binnen twee schooljaren zijn alle keuzevakken aan bod gekomen en kunnen leerlingen een gefundeerde keuze maken. De profieldelen hebben geen plaats in de keuzeband, aangezien iedereen deze vanaf klas 3 in het vakkenpakket krijgt. De enige uitzondering in klas 3 en 4 vormt de groep leerlingen in het LWT (leerwerktraject). Zij volgen de keuzevakken via de stages en ronden deze in de praktijk af. Deze leerlingen hebben nog meer keuzemogelijkheden. Eventueel wordt er een programma op maat voor een leerling geschreven.

08 februari 2024   -         SG Panta Rhei, Amstelveen (regio 2)

Op Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen kunnen de basis- en kaderleerlingen kiezen uit twee profielen : PIE en D&P. In leerjaar 3 wordt D&P afgesloten met het CSPE en we hebben geen schoolexamencijfers voor de leerlingen in leerjaar 3.
Derdejaars leerlingen maken voor leerjaar 4 een keuze uit een programma met drie keuzevakken.
Er zijn momenteel drie programma’s: Ondernemen & Verkoop, Zorg & Gezondheid, Sport & Veiligheid.
In leerjaar 3 werken leerlingen in de lessen gericht aan de verschillende modules en daarnaast aan een  module overstijgend project. Bijvoorbeeld het organiseren van een schoolfeest, het maken van een bordspel en het ontwerpen van een speeltuin.

29 februari 2024   -         Bossche Vakschool, Den Bosch (regio 6)

De juiste plek voor slimme handen

De Bossche Vakschool heeft sinds zomer 2023 een nieuw onderwijsgebouw voor circa 700 vmbo leerlingen en twee gymzalen. Belangrijke uitdaging was het realiseren van een schoolgebouw dat vmbo beroepsgericht onderwijs binnen en buiten verbindt en op die wijze voorzieningen en samenwerking met de buurt en de echte praktijk faciliteert. Daarnaast moest de ontwikkeling plaatsvinden op de bestaande locatie, terwijl de school in bedrijf bleef. In de nieuwe school is het volgende beroepsgerichte programma opgenomen: HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie), Z&W (Zorg & Welzijn), D&P (Dienstverlening & producten), BWI/PIE (Bouwen, Wonen & Interieur/ Produceren, Installeren & Energie) en M&T (Motorvoertuigen & Voertuigen).

07 maart 2024      -         Berechja College, Urk (regio 1)

De tweede ronde netwerkbijeenkomsten vind je hier. De bijeenkomsten zijn regionaal ingedeeld. Ben je op een bepaalde datum niet in de gelegenheid, bezoek dan gerust een andere bijeenkomst die beter in je agenda past.

Netwerkbijeenkomsten, steeds van 11.45 tot 16.00 uur.

18 januari 2024                  Maris College, Den Haag (regio 3)
25 januari 2024                  Het Streek, Ede (regio 4)
01 februari 2024                Ostrea Lyceum, Goes (regio 5)
08 februari 2024                SG Panta Rhei, Amstelveen (regio 2)
29 februari 2024                Bossche Vakschool, Den Bosch (regio 6)
07 maart 2024                    Berechja College, Urk (regio 1)

Voor vragen kun je contact opnemen met Petra Prinsen-Koning via info@platformdenp.nl of 06-23817832.

Let op: de inschrijving voor elke datum sluit een week voorafgaand aan de betreffende datum.