Netwerkbijeenkomsten

D&P, your own way!

Graag nodigen we je uit voor de 2e ronde netwerkbijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2024.

Gastschool in beeld

Na een ontvangst met de bekende netwerklunch krijgen we uitleg en een rondleiding van de gastschool. De gastschool laat zien hoe het brede D&P-programma ingezet wordt, waar de accenten liggen, wat het onderscheidend maakt en hoe de leeromgeving eruitziet. Onder het tabblad ‘Bijzonderheden per school’ staat informatie over de gastscholen, zodat je een beeld krijgt van de school en hoe ze het onderwijsprogramma D&P inhoud en kleur geven.

Nieuwsgaring

Het onderdeel nieuwsgaring is inmiddels onmisbaar geworden. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws uit onderwijsland. Op deze manier blijven we allemaal goed geïnformeerd en up-to-date.

Techniek binnen D&P

Na de plenaire introductie duiken we dieper in de techniek binnen D&P. Je kunt kiezen uit twee verschillende sessies vanuit de perspectieven inhoud en beleid.

  • Onderwijsinhoudelijk

Het onderwijsprogramma D&P kan op verschillende manieren technisch of technologisch worden ingekleurd. Het is mogelijk om technische inhouden te koppelen aan integrale opdrachten waarin profielmodules, keuzevakken of het praktijkgerichte programma vorm krijgen. Het kan ook gaan om een specifieke profielmodule (bijvoorbeeld profielmodule 3) of om het aanbieden van technische/technologische keuzevakken. In deze sessie zullen verschillende voorbeelden de revue passeren. We laten ook zien hoe Wij Techniek, Bedrijf in de Klas, en Platform vmbo D&P samen een boeiend project hebben ontwikkeld, gericht op de vraag: "Hoe maak je een ruimte duurzaam?”. Door middel van een gastles van een installatiebedrijf of een bezoek aan zo'n bedrijf maken leerlingen kennis met de wereld van 'installatietechniek in de praktijk' en de bijbehorende beroepen. Het hoofddoel is om leerlingen te laten begrijpen hoe ze elektriciteit kunnen installeren, hoe dit duurzaam kan worden gemaakt, en welke beroepen daarbij betrokken zijn. Tijdens deze sessie hoor je meer over dit project. Daarnaast zal er uiteraard de gelegenheid zijn om met collega-scholen in gesprek te gaan over de wijze waarop zij techniek en technologie een plek geven in het onderwijsprogramma D&P.

  • Beleidsmatig

Bij beleid kijken we naar de inrichting van de Sterk Techniekonderwijs (STO) in jouw regio. We delen hier voorbeelden van succesvolle initiatieven waar techniek sterk geïntegreerd is in het D&P-onderwijs met ondersteuning van STO. Ook kijken we naar het penvoerderschap binnen STO en op welke wijze je in contact kunt komen met jouw STO-regio.

Intervisie

Netwerken staat ook deze keer centraal, nu met de focus op collegiale intervisie. Het delen van ideeën en het bespreken van uitdagingen met vakcollega's kan veel opleveren. Hier vinden niet alleen sparringpartnerschap, maar ook inzichten plaats die je in je eentje wellicht niet had kunnen bedenken. Welke hulpvraag heb jij? Waar wil je graag met collega's over spreken? Bij inschrijving kun je aangeven welk onderwerp jouw voorkeur heeft, zodat de bijeenkomst zo relevant mogelijk is voor jou en je collega’s.

Kortom, schrijf je in voor deze 2e ronde netwerkbijeenkomsten en laat je informeren, inspireren en ga naar huis met praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt!

Tijdens de Netwerkbijeenkomsten worden foto- en video-opnames gemaakt. Wanneer je aan deze bijeenkomsten deelneemt, geef je het Platform vmbo D&P toestemming om foto- en videobeelden waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij binnenkomst aangeven.

12.00 uur
Netwerklunch: praten en eten gaan prima samen.
12.30 uur
Welkom. De gastschool stelt zich voor en leidt rond.
13.15 uur
Nieuwsgaring: wat is actueel in het vmbo-onderwijs?
13.45 uur
Techniek binnen D&P: onderwijsinhoudelijk of beleidsmatig.
15.00 uur
Pauze
15.15 uur
Intervisie: wat is jouw vraag aan het netwerk?
16.00 uur
Afsluiting

18 januari 2024     -         Maris College, locatie Bohemen, Den Haag (regio 3)     'Hier zijn we al ver met de ontwikkeling van het pgp D&P!'

Op één van onze locaties zijn we al heel ver met de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma voor het vmbo (TL). Graag willen wij jullie daar wat meer over laten zien en horen! Natuurlijk gaan we ook doen! Het praktijkgerichte programma dienstverlening en producten (D&P )is een breed oriënterend mens- en wereldgericht programma. De inhoud van het programma richt zich in de kern op innovaties in de maatschappij en de wereld en de rol die het individu of groepen daarin spelen. Het praktijkgerichte programma biedt de leerlingen met toekomstgerichte kennis en vaardigheden een brede oriëntatie. (Bron: SLO/een doordacht curriculum dat doen we samen)

25 januari 2024     -         Het Streek, Ede (regio 4)     'D&P daar kun je wat mee!' (bb/kb/gl)

In onze school beginnen we in de onderbouw al met het kennismaken met het profiel D&P. In leerjaar 3 starten alle leerlingen met een module ICT-vaardigheden, hierin doen leerlingen officevaardigheden op die zij de komende jaren nodig hebben. Hierna gaan ze aan de gang met de modules Wereldreis & Foodtruckfestival. De leerlingen maken steeds eerst alle taken en praktijkkaarten uit de methode en daarna organiseren zij ‘voor het eggie’ hun eigen foodtruckfestival voor alle leerlingen, collega’s en ouders/ verzorgers. Alle facetten die nodig zijn om een festival te organiseren komen hierbij aan bod, zoals uitnodigingen maken, posters en een eigen foodtruck ontwerpen. Ze denken na over vragen als wat gaan we verkopen, hoe gaan we dit maken, wat gaat het allemaal kosten? En natuurlijk moet er ook promotie worden gemaakt door middel van filmpjes voor Instagram en Facebook. De leerlingen moeten hierbij goed samenwerken en de docenten nemen een coachende rol in. In leerjaar 4 volgen de modules Festival, Vakantiepark en Outdoor. Als kers op de taart organiseren de examenkandidaten een winterfestival, waarbij alle facetten van D&P weer aan bod komen. De leerlingen maken alles zelf, de huisjes waar de spullen verkocht worden, de spullen en lekkernijen die allemaal verkocht worden en het organiseren van het evenement. De opbrengst gaat naar een goed doel. De gl- leerlingen organiseren een spelletjesmiddag in een verzorgingshuis waarbij ze de spellen zelf maken.

Daarnaast helpen onze leerlingen bij open dagen en evenementen zoals Ede viert, waarbij eenzame ouderen een kerstdiner krijgen aangeboden.

29 februari 2024   -         Bossche Vakschool, Den Bosch (regio 6)    'De juiste plek voor slimme handen.'

Het is bijna zo ver. Na twee jaar is het hele terrein van de Bossche Vakschool klaar en kunnen we jullie verwelkomen in ons nieuwe gebouw met nieuw ingerichte schoolplein. Wij zijn een VMBO basis- en kaderberoepsschool in het mooie Den Bosch en bieden de volgende profielen aan: D&P, HBR, BWI, M&T, PIE en Z&W. Daarnaast kunnen onze leerlingen een keuze maken tussen 16 keuzevakken. Hierbij kun je profiel overstijgend kiezen: een leerling van D&P mag bijvoorbeeld een keuzevak gemotoriseerde tweewielertechniek doen.
Wij zijn trots op ons D&P-plein en onze visie “Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn binnen Den Bosch”. Drie jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van klas 1 t/m klas 4. Onze leerlingen maken eind tweede klas een bewustere keuze voor D&P, omdat ze alle aspecten binnen D&P al kennen. “Kies maar D&P als je niet weet wat je moet kiezen!”, geldt niet voor ons!
In de derde klas beginnen leerlingen een eigen minionderneming en in de vierde klas zijn ze klaar voor het examen en gaan ze hun bedrijf pitchen voor lokale ondernemers. Buitenschools leren staat bij ons hoog in het vaandel. We doen aan bedrijfsbezoeken bij kleinere ondernemers en gaan ook bij multinationals langs.

Vorig jaar zijn we gestart met Citytrainers. We leiden onze leerlingen op om culturele of sportieve activiteiten te begeleiden en te organiseren in Den Bosch. Na het afleggen van het examen dat in het teken staat van meehelpen tijdens “koken voor ouders” op school of “spelletjes bij Van Neynsel’ voor ouderen behalen onze leerlingen een Citytrainersdiploma, dat ook meetelt in het MBO.
Onze school en ons team is volop in ontwikkeling en we verheugen ons om jullie 29 februari te ontmoeten.

Netwerkbijeenkomst van 11.45 tot 16.00 uur.

29 februari 2024                Bossche Vakschool, Den Bosch (regio 6)

Voor vragen kun je contact opnemen met Petra Prinsen-Koning via info@platformdenp.nl of 06-23817832.

Let op: de inschrijving sluit een week voorafgaand aan de betreffende datum.