Online informatiebijeenkomst

Integratie D&P en avo-vakken ‘Samen bouwen aan beter onderwijs!’

Het onderwijsprogramma van Dienstverlening en Producten (D&P) omvat een breed spectrum aan vaardigheden en kennis, ontworpen om leerlingen te laten kennismaken met de diverse mogelijkheden die zij hebben op de toekomstige arbeidsmarkt. Dit maakt dat het D&P-onderwijsprogramma verbonden is met verschillende andere vakgebieden, waardoor samenwerking met andere disciplines een logische en waardevolle stap lijkt te zijn. Door met collega's de eindtermen van verschillende programma’s naast elkaar te leggen ontstaat de mogelijkheid om lessen zo vorm te geven dat de inhoud van verschillende onderwijsprogramma's betekenisvoller en rijker aan context kunnen worden. Bovendien biedt deze samenwerking de gelegenheid voor collega's om elkaar te versterken met zowel theoretische kennis als praktische toepassingen.

Nu, de cruciale vraag is: hoe brengen we dit in de praktijk? Hoe initiëren we doelgerichte samenwerking en stemmen we af op de specifieke lesprogramma's van onze collega's, met inbegrip van diegenen met een eerstegraads bevoegdheid? Tijdens deze sessie zullen we dieper ingaan op bestaande initiatieven die deze vakoverschrijdende samenwerking faciliteren. We verkennen concreet hoe docenten de eindtermen van hun respectievelijke vakgebieden kunnen integreren om een verrijkende onderwijservaring aan te bieden aan leerlingen.

Wat:                       Onlinebijeenkomst Integratie D&P en avo-vakken ‘Samen bouwen aan beter onderwijs!’
Wanneer:              Donderdag 28 maart 2024
Tijd:                        15.00-16.30 uur
Waar:                     Online - via Teams

Let op: de inschrijving  sluit de dag voorafgaand aan de online bijeenkomst.