Online Netwerkbijeenkomst

D&P vmbo en ISK’s, een slimme combi?

D&P en ISK's, een slimme combi?

Het aantal nieuwkomers dat jaarlijks naar Nederland komt, waaronder kinderen en jongeren in de vo-leeftijd, fluctueert. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle nieuwkomersleerlingen goed en toegankelijk onderwijs te bieden: eerst via een internationale schakelklas (ISK) en daarna in het reguliere vo. Een succesvolle doorstroom vanuit ISK’s naar regulier onderwijs is een complexe opdracht. Naast regulier onderwijs is het belangrijk dat leerlingen van een ISK zich ook kunnen oriënteren op het vervolgonderwijs. Omdat Dienstverlening en Producten breed en oriënterend onderwijs biedt, zijn hier verschillende mogelijkheden te vinden om deze doelgroep kennis te laten maken met beroepen en opleidingen in Nederland.

In deze online-sessie starten we met een aantal uitgangspunten en inzichten vanuit ISK’s. Vervolgens verkennen we met elkaar welke mogelijkheden er zijn om vanuit D&P in te zetten op een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor nieuwkomers met het oog op (leer)loopbaankeuzes die leerlingen later moeten gaan maken.
Geen kant-en-klare oplossingen, wel een sessie om met elkaar van gedachten te wisselen, ook over aanknopingspunten voor vervolgstappen.

Nadrukkelijk wordt er ingezet op een sessie waar zowel deelnemers vanuit ISK’s aanwezig zijn als op betrokkenen vanuit het vmbo (Dienstverlening en Producten).

Wat:                       Onlinebijeenkomst D&P en ISK's, een slimme combi?
Wanneer:              Dinsdag 26 maart 2024
Tijd:                        15.00-16.30 uur
Waar:                     Online - via Teams

Let op: de inschrijving  sluit de dag voorafgaand aan de online bijeenkomst.