Onlinebijeenkomst

Het schrijven van een PTA: alle ins & outs!

Voor 1 oktober moet een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) ingeleverd zijn bij de inspecteur. Wanneer het op orde moet zijn, hangt af van het schoolbeleid. Het PTA heeft twee functies:

  • het informeren van de leerlingen en de ouders/verzorgers, docenten en directie over onder meer de inhoud, vorm en weging van het schoolexamen; het PTA dient daarom voor leerlingen goed leesbaar en helder te zijn
  • het verantwoorden van de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie

Het PTA laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen. De keuzes die een school hierbij maakt zijn afhankelijk van ‘wat moet en wat mag’ en de eigen visie op toetsing en examinering. We zoomen in op de stappen die doorlopen kunnen worden om te komen tot een goed PTA voor zowel het beroepsgerichte programma bb,kb en gl (met keuzevakken) als voor het praktijkgerichte programma gl/tl. Tijdens de bijeenkomst zullen ook een aantal beschikbare hulpmiddelen en voorbeelden toegelicht worden. Uiteraard is er gelegenheid om in te gaan op vragen.

Wat:                        Onlinebijeenkomst – Het schrijven van een PTA: alle ins & outs!
Door:                      Edith Vissers - Edith Vissers Onderwijsadvies
Wanneer:              Dinsdag 18 juni 2024
Tijd:                        15.00-16.30 uur
Waar:                     Online - via Teams

Let op: de inschrijving  sluit de dag voorafgaand aan de online bijeenkomst.