Ook niet-technische profielen welkom bij STO

Dat techniek in alle werkvelden van de maatschappij terug is te vinden, is bekend. Het is dus terecht dat alle beroepsgerichte profielen die een oriëntatie bieden op de beroepenwereld, gebruik mogen maken van de gelden van STO. Ook in de komende periode zijn niet-technische profielen van harte welkom om aan te sluiten bij de STO-regio. Hoe dat kan, wordt weergegeven in deze flyer. Kern van het verhaal: een niet-technisch profiel heeft niet automatisch recht op STO-geld, maar met een goed plan, waarin techniek natuurlijk de hoofdrol speelt, is er in de regio veel mogelijk. Lees meer over de mogelijkheden voor D&P scholen en techniek op onze website https://platformdenp.nl/d-p-onderwijs/dp-en-sterk-techniekonderwijs/.