Edith Vissers Onderwijsadvies

De taak van het vmbo is om leerlingen voor te bereiden op een kansrijke toekomst. Sommige leerlingen hebben een duidelijke beroepswens en voor anderen geldt dat ze zich breed moeten en willen oriënteren. Oriënteren op vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Het profiel Dienstverlening en Producten biedt heel veel mogelijkheden om jong talent in het vmbo voor te bereiden op hun toekomst.

Ik lever met veel plezier en betrokkenheid een bijdrage aan het realiseren van toekomstgericht, innovatief en duurzaam beroepsonderwijs. Ook door als ondersteuner van de regionale netwerkbijeenkomsten van het Platform Dienstverlening en Producten scholen te laten reflecteren en aan te zetten tot het optimaliseren van hun onderwijsaanbod.
Edith Vissers Onderwijsadvies