Jacqueline Rootveldt – Meesterlijk Publiceren

Meesterlijk Publiceren ondersteunt (onderwijs)organisaties bij het (door)ontwikkelen van eigen leermiddelen. Hiertoe bieden wij diverse diensten, waaronder redactiewerkzaamheden, projectleiding, begeleiding van docent-ontwikkelaars, analyses van reeds ontwikkeld lesmateriaal en verschillende workshops op het gebied van leermiddelenontwikkeling.

Als eigenaar van Meesterlijk Publiceren verzorg ik al jarenlang voor het Platform vmbo D&P de volledige ondersteuning bij de ontwikkeling van de D&P-leermiddelen die het Platform gratis aan zijn leden ter beschikking stelt, zoals Expeditie D&PAan de slag met D&P en de Toolkit. Het feit dat ik op deze manier mag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren – dankzij het brede, (loopbaan)oriënterende karakter van D&P – geeft mij veel voldoening en vind ik een hele eer!

Scholen die hun eigen D&P-lesmateriaal (willen) ontwikkelen of herzien, of die de gratis leermiddelen van het Platform aan hun eigen schoolspecifieke situatie willen aanpassen en daarbij ondersteuning of ‘ontzorging’ kunnen gebruiken, zijn van harte welkom om voor meer informatie – geheel vrijblijvend –contact met mij op te nemen via jrootveldt@meesterlijkpubliceren.nl of 06 40159611.

www.meesterlijkpubliceren.nl