Liedewij de Graaf – IkCircuLEER

IKcircuLEER staat voor leren en werken in een duurzame en circulaire economie. We maken vmbo-lesmaterialen zoals posters, werkbladen en lesbrieven rondom ‘circular skills’ in verschillende herkenbare contexten en gekoppeld aan de eindtermen. Met de VN-werelddoelen (Sustainable Development Goals) als kompas.
Op inspirerende productielocaties van duurzame koplopers verzorgen we (docenten)workshops o.a. via bijscholingvmbo.nl sinds 2016. Voor Coöperatie Leren voor Morgen ontwikkelden we platform circuleren.nu met verhalen over duurzaam doen en denken in het vmbo en praktijkonderwijs.

Voor meer informatie: liedewij@ikcirculeer.nl