MK Educatie

Met een D&P profiel wordt leerlingen de kans geboden om zich breed te oriënteren.

MK Educatie ondersteunt bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma waarbinnen deze optimale ruimte geboden wordt. Ons adviestraject gericht op het vmbo legt de focus op voorbereiding en verkenning, door het D&P-profiel te benaderen vanuit de keuzevakken. Hiermee creëren we samen inspirerend en toekomstgericht onderwijs voor docenten en leerlingen. Iedere school is anders en daarom is het adviestraject ook altijd op maat gemaakt. Op deze manier past het ontwikkelde onderwijsprogramma bij de school, de populatie, de regio en de wensen van de school.
mkeducatie.nl