Vacature Lid vaststellingscommissie profielvak Dienstverlening en Producten

Werk je in het beroepsonderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Per 1 augustus 2022 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van het platform Dienstverlening en Producten ingevuld kan worden:

Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo

taakomvang: ca. 416 klokuren* op jaarbasis

College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Taken en functie-eisen lid

We zijn op zoek naar een lid die zich gaat bezighouden met het:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het profielvak D&P vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het profielvak D&P vmbo;
 • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het profielvak D&P vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van de vaststellingscommissie D&P:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het profielvak D&P vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het profielvak D&P vmbo;
 • heeft (ruime) ervaring met het geven van onderwijs in het profielvak D&P in examenklassen in het vmbo;

Strekt tot aanbeveling:

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing;
 • gezien de samenstelling van de vaststellingscommissie is het een pluspunt als voor D&P het onderwijs en examinering ook worden verzorgd in de gemengde leerweg.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

 • auteur zijn van een les- en/of onderwijsmethode;
 • lid zijn van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest).

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij
mevrouw. S. Schoonheim, via financien@cvte.nl of 030 23 06 060.

Wilt u lid worden van de vaststellingscommissie?

Meldt u dan vóór 14 maart 2022 met een beknopte motivatie en cv aan bij het secretariaat van het Platform Dienstverlening en Producten: info@platformdenp.nl (t.a.v. Jeffrey Whyte).

Vanuit de aanmeldingen zal een docent worden voorgedragen aan het CvTE.

Het CvTE controleert of de voorgedragen kandidaat past binnen het gestelde profiel. Op het moment dat de voordracht overgenomen wordt, zal de directeur van het CvTE het nieuwe lid van de vaststellingscommissie benoemen.

Meer weten?

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij
Mevrouw Annet van den Broek via 06 51 51 21 59 of a.vandenbroek@cvte.nl.