Vacature Lid vaststellingscommissie profielvak Dienstverlening en Producten

Werk je in het beroepsonderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Voor het cluster beroepsgericht is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per 1 augustus 2024 op zoek naar een lid van de vaststellingscommissie Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo. Voor deze functie ben je gemiddeld één dag in de week beschikbaar (416 klokuren op jaarbasis) voor het CvTE.

Een vaststellingscommissie werkt in opdracht van het CvTE. De vaststellingscommissie stelt de opgaven en het correctievoorschrift van het centraal examen namens het CvTE vast. De leden van de vaststellingscommissie zijn docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. De voorzitter komt uit het vervolgonderwijs van het niveau waarop de vaststellingscommissie het examen vaststelt. De vergaderdag van de vaststellingscommissie Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo is momenteel op donderdag.

Een lid van de vaststellingscommissie:

 • beoordeelt examenopgaven van de centrale examens voor het Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo en stelt deze vast;
 • adviseert over de normering van de centrale examens van het Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo;
 • denkt mee over de constructieopdracht aan Stichting Cito voor de centrale examens van het Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo.

Onze ideale kandidaat:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo;
 • beschikt over goede vakkennis en –vaardigheden op het gebied van het Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo. Specifieke vakkennis en -vaardigheden op module ‘product maken en verbeteren’ is een vereiste, kennis van module ‘multimediale producten maken’ zou erg prettig zijn;
 • geeft onderwijs aan en heeft (recente) ervaring met de examinering van het Profielvak Dienstverlening en Producten vmbo in examenklassen (bij voorkeur in alle leerwegen) in het vmbo.

Het is een pre als je

 • deskundigheid hebt op het gebied van examinering en toetsing;
 • ervaring en/of aantoonbare affiniteit met het vmbo hebt.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie krijg je een overeenkomst van opdracht. Hier hoort een vergoeding bij volgens de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Over het algemeen blijf je als lid in dienst bij je werkgever. Die stelt je dan vrij om voor het CvTE een opdracht uit te voeren. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. Als er geen sprake is van een vrijstelling, keren we de vergoeding (privé of zakelijk) aan je uit.

Solliciteren

Je kunt jouw sollicitatie richten aan:
Platform vmbo Dienstverlening en Producten
t.a.v. beleidsmedewerker mevrouw Karin Verschoor
e-mail: info@platformdenp.nl

Het platform ontvangt jouw sollicitatie graag voor 22 april 2024

Meer informatie

Voor meer informatie over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je contact opnemen met mevrouw Elsa Postma via 06 29 68 32 78 of e.postma@cvte.nl.

Het College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het CvTE zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie is te vinden op www.cvte.nl.