Pak deze kans om een betere aansluiting tussen D&P, biologie en natuurkunde mogelijk te maken!

Op dit moment worden (onder andere) de examenprogramma’s voor natuurkunde (nask1) en biologie voor vmbo geactualiseerd. Voor deze actualisatie is het belangrijk om te weten hoe de inhoud van deze avo-vakken een rol spelen in de beroepsgerichte profielvakken.

  • Ben jij een docent in een beroepsgericht profielvak op vmbo-bb of vmbo-kb?
  • En volgen jouw leerlingen ook het examenvak biologie of nask1?

Dan horen we heel graag van jou hoe je aankijkt tegen de inhoud van deze vakken! Je helpt de vakvernieuwingscommissie enorm door deze online vragenlijst in te vullen, liefst voor 11 maart of – als dat niet lukt – uiterlijk 31 maart.
Met jouw informatie kunnen we de inhoud van de vakken nask1 en biologie in de toekomst beter laten aansluiten op wat nodig is voor de beroepsgerichte profielvakken. Daarmee kunnen jij en je collega’s van biologie en nask1 jullie lespraktijk versterken en wordt het onderwijs voor leerlingen motiverend en betekenisvol.
In de vragenlijst leggen we onderwerpen uit de biologie en natuurkunde aan je voor. We vragen je wat van die onderwerpen wel of juist niet in de examenprogramma’s een plek zou moeten krijgen om een goede aansluiting met jouw beroepsgerichte profielvak mogelijk te maken. Het invullen van de vragenlijst kost tussen de 15 en 30 minuten, afhankelijk van hoeveel onderwerpen voor jouw profielvak relevant zijn.

We halen daarnaast uiteraard ook feedback op bij vmbo-docenten van de vakken biologie, nask1 en nask2, onder andere via een bijeenkomst op 7 maart in Eindhoven.
We zouden het daarom fijn vinden als je dit bericht van de SLO-website deelt met je collega’s van de vakken biologie, nask1 en nask2. Ook hun input hebben we hard nodig!

Vast veel dank en met hartelijke groeten,

Mede namens Martha Hoebens (commissie onderwijsontwikkeling NVON)

Berenice Michels

Ir. B.I. (Berenice) Michels | procesregisseur actualisatie examenprogramma’s natuurwetenschappelijke vakken  |
tel. M (06) 50879451 | b.michels@slo.nl | actualisatienwv.nl