Praktijkgerichte programma’s: informatie, handleiding en factsheets

Om scholen goed voor te bereiden op de invoering van het praktijkgerichte programma zijn er op de website www.praktijkgerichteprogrammas.nl handige documenten te lezen. Zo vind je er inspiratievoorbeelden van scholen en (concept)examenprogramma’s. Hier is nu ook een handleiding aan toegevoegd waarin de belangrijkste punten te lezen zijn over de implementatie van het praktijkgerichte programma. En in de factsheets vind je in een overzicht wat het praktijkgerichte programma betekent voor scholen en docenten, leerlingen en ouders, het vervolgonderwijs en bedrijven en instellingen.