We organiseren betekenisvolle netwerkbijeenkomsten voor onze leden waar halen en brengen centraal staat. Samen werken we aan het (door)ontwikkelen en borgen van het onderwijsprogramma D&P, op school- en centraal niveau. We merken dat er grote verschillen zijn tussen scholen: daar waar de ene school primair behoefte heeft aan ondersteuning en input over de invoering van het programma, is de andere school verder en heeft behoefte aan verdieping of herijking van het programma. Daarom gaan we komende jaren naast de netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten organiseren. Bij deze themabijeenkomsten gaan we dieper in op thema’s die worden aangedragen door de leden. Zo voorzien we in de behoefte om adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen als Sterk Beroeps Onderwijs en Sterk Techniek Onderwijs. We begeleiden scholen en geven adviezen bij de invoering en (door)ontwikkeling van D&P, het aanhaken bij projecten en het invoeren van het programma D&P in de nieuwe leerweg.

Netwerkbijeenkomsten

Ondersteuning

Scholing D&P