Subsidie voor het door-ontwikkeltraject naar een praktijkgerichte havo

Havo-scholen kunnen tot en met 21 juli 2023 een subsidie aanvragen om vanaf het schooljaar 2023-2024 een praktijkgericht examenprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. De subsidie is bedoeld voor havo-scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het door-ontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.
De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s sluit aan bij een brede wens om havisten meer te motiveren door praktijkgericht onderwijs aan te bieden. In een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school. De betrokkenheid van externe opdrachtgevers (bedrijven, vervolgopleidingen en instellingen) en de ervaringen die leerlingen opdoen zijn loopbaanoriënterend; leerlingen oefenen ook de vaardigheden die zij nodig hebben in hun vervolgopleiding. Zo worden ze beter voorbereid op hun vervolgstudie.

Kleine en grote variant
De conceptexamenprogramma’s Maatschappij en Technologie worden sinds 2022 beproefd. De ontwikkeling van deze brede interdisciplinaire programma’s maakt het scholen mogelijk keuzes te maken die passen bij de individuele behoefte van leerlingen, de doorstroom naar het vervolgonderwijs en de mogelijkheden in de regio. Scholen bieden de schoolexamenvakken aan in de vorm van een klein programma en/of een groot programma. Het kleine programma omvat 120 studielasturen. Het grote programma is omvangrijker en gaat uit van 360 studielasturen.
Deelnemende scholen bepalen zelf of en wanneer ze één of beide schoolexamenvakken in een kleine of grote variant in hun onderwijsaanbod opnemen. Hiervoor is tijdens het door-ontwikkeltraject een ontheffing nodig van het ministerie van OCW. Momenteel hebben 56 pilotscholen deze toestemming ontvangen. Op de website van SLO staat alle informatie over de praktijkgerichte programma’s voor het havo.

Subsidie praktijkgerichte havo
Er zijn tot en met 2026 jaarlijks instapmomenten voor scholen om met praktijkgerichte programma’s aan de slag te gaan. Voor scholen die de programma’s nu beproeven of hieraan willen deelnemen, is subsidie beschikbaar om een praktijkgericht programma in 2023-2024 als schoolexamenvak aan te bieden of dat schooljaar te gebruiken als voorbereidingsjaar om in 2024-2025 te starten.
Naast de subsidie voor deelname aan het door-ontwikkeltraject voor de praktijkgerichte programma’s Technologie en Maatschappij is er ook subsidie beschikbaar voor scholen om mee te doen aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. Dat is geen praktijkgericht programma, maar havo-leerlingen kunnen zich in dit schoolexamenvak oriënteren op het beroep van leraar. De subsidie bestaat uit een eenmalig bedrag van € 100.000 per vestiging. In 2023 is een budget van € 8,1 miljoen beschikbaar. Scholen kunnen zich aanmelden tot en met 21 juli 2023. Ga voor meer informatie naar de DUS-I pagina van deze regeling.