De wijzigingen in de syllabus voor examenjaar 2022 zijn deels het gevolg van wijzigingen in het examenprogramma, die eerder vastgesteld zijn door de sectorvernieuwingscommissie en overgenomen door OCW. Deze wijzigingen komen voort uit de landelijke evaluatie van het examenprogramma D&P waarbij het platform D&P initiator was.

Generiek gezien heeft dit opgeleverd dat er een reductie in de omvang van het examenprogramma is doorgevoerd; zichtbaar in de syllabus in module 4 waar een complete exameneenheid is geschrapt. En daarnaast is ingezet op het praktischer vorm kunnen geven aan onderwijs en het afvragen daarvan in de examens. Dit laatste is met name zichtbaar in module 2.

Voor meer informatie verwijs ik je naar de InfoBox -> Examenprogramma en syllabus.