Themabijeenkomsten februari 2022

  1. D&P invoeren in de nieuwe leerweg.

Er zijn altijd gebeurtenissen in de maatschappij, de natuur, in de wereld, waar je geen invloed op hebt, maar die het wel noodzakelijk maken om scherp te blijven op het onderwijs dat wij geven en dus te anticiperen op die veranderende, altijd in beweging zijnde wereld. Bij deze themabijeenkomst, voor zowel docenten, teamleiders als schoolleiding, werken we vanuit het werkboek “De ambitie van De achtbaan”. Een handleiding: om je onderwijs (opnieuw) vorm en inhoud te geven, een update te doen, maar zeker ook zeer geschikt voor scholen die het praktijkgericht programma D&P in De Nieuwe Leerweg beleidsrijk willen invoeren. Met elkaar bespreken we de “do’s and don’ts” om dit succesvol te laten zijn. Deze bijeenkomst is ook zeer geschikt voor collega’s die nu nog niet, maar in de nabije toekomst op enig manier te maken krijgen met de ontwikkelingen binnen de nieuwe leerweg; wij nodigen ook hen van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door Gert Jan Bos, adviseur CPS: ”Learn to change, change to learn” is de uitdaging waar we voor staan bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Ontwikkelen doe je samen, daaruit groeit een voor de school passend concept, zodat de leerling goed wordt voorbereid om vanuit zijn mogelijkheden een goede basis te leggen voor zijn verdere ontwikkeling en een plaats in de maatschappij dat bij hem past.”

       2. Als D&P docent steviger in het zadel

Tijdens de lessen D&P werken leerlingen vaak in groepjes of individueel aan diverse opdrachten en projecten. Dan is het als docent D&P van het grootste belang dat je overzicht houdt, dat jij structuur hebt en jouw leerlingen deze structuur ervaren.

Dit is een hele klus en vraagt om een goede balans tussen sturen en steunen, deze balans vinden is vaak best lastig. Welke ruimte neem je als docent in de klas in? Hoe ontwikkel je eigenaarschap bij de leerlingen zonder ze aan hun lot over te laten of ze te veel te pamperen? Hoe ga je om met weerstand in de vorm van gemotiveerdheid en grensoverschrijdend gedrag? Deze zoektocht is niet eenvoudig en lijkt soms op koorddansen. Aan de ene kant voelen we de behoefte om de regels aan te trekken en aan de andere kant lonkt het perspectief van het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Deze workshop is gericht op het inzicht krijgen in wat een docent D&P kan helpen om een zo optimaal mogelijk leer- en werkklimaat te realiseren. Hierbij kun je denken aan;

  • Na verbinding kan energie pas stromen (Contact voor contract)
  • Inzicht hoe het puberbrein werk en welk invloed corona hierop heeft.
  • De kracht van Feedback- Balans tussen leiden en volgen, vasthouden en loslaten (Dramadriehoek versus Groeidriehoek)
  • De 5 rollen van de docent (o.a. leiderschapskwaliteiten)
  • Van Moetivatie naar motivatie

Deze themabijeenkomst wordt gegeven door Herberd Prinsen, opleider en adviseur bij HPC Opleidingen & Trainingen(www.hpc.nu). Herberd was meer dan 30 jaar werkzaam in het onderwijs als docent/mentor en leerlingbegeleider. Verder is hij auteur van diverse boeken en artikelen voor het onderwijs. Het vertrekpunt van Herberd in zijn werk begint met verbinden en daarbij altijd het onderzoeken en benoemen van je kwaliteiten. Herberd’s motto is: ‘Loslaten is niet iemand laten vallen, maar iemand de kans geven op eigen benen te gaan staan’.