Omschrijving workshops Landelijke Middag 9 juni

Workshop 1 Een school zonder afval, ontwerpen voor een circulaire economie

Waardeloos? Waardevol!
Voor meer duurzaamheid op school zijn veel goede redenen, voor welke komen jouw leerlingen in beweging? In deze inspirerende en praktische workshop deelt VerdraaidGoed de jarenlange ervaringen met circulair ondernemen en het waardevol maken van wat eerder waardeloos leek. In de lesbrief ‘Een school zonder afval. Ontwerpen voor een circulaire economie’, die IKcircuLEER introduceert, is deze aanpak vertaald naar leerdoelen en opdrachten voor de leerlingen. Het schoolgebouw zelf vormt daarbij een prima leermiddel, zodat je meteen samen met leerlingen invulling kunt geven aan duurzaam doen en denken in de kern, profiel- en keuzevakken van D&P.
De workshop wordt verzorgd door Lisanne Addink van Verdraaid Goed en Liedewij de Graaf van IkCircuLeer.

Workshop 2  De ambitie van de achtbaan – D&P invoeren of her(r)ijken

Er zijn altijd gebeurtenissen in de maatschappij, de natuur, in de wereld, waar je geen invloed op hebt, maar die het wel noodzakelijk maken om scherp te blijven op het onderwijs dat wij geven en dus te anticiperen op die veranderende, altijd in beweging zijnde wereld. In deze workshop, voor zowel docenten, teamleiders als schoolleiding, maak je kennis en gaan we aan het werk met het handboek “de ambitie van de achtbaan”. Een handleiding: om je onderwijs – opnieuw – vorm en inhoud te geven, een update te doen, maar zeker ook zeer geschikt voor scholen die het praktijkgericht programma in De Nieuwe Leerweg beleidsrijk willen invoeren.
Deze workshop wordt verzorgd door Gert Jan Bos, adviseur CPS.

Workshop 3 SEN-App, de ideale ondersteuning bij hybride leren

De druk om het onderwijs te verbeteren en dichter naar de praktijk te brengen komt steeds meer te liggen op de scholen en docenten. Concepten als hybride leren gaan rond en docenten moeten gaan regelen dat er onderwijsactiviteiten in de praktijk bij het bedrijven en instellingen worden ingericht. De werkdruk wordt verhoogd door deze concepten maar dat betekent niet dat het geen goede ideeën zijn om onderwijsactiviteiten te organiseren bij bedrijven. We kunnen de werkdruk met elkaar moeilijk tegengaan, maar we kunnen wel een deel van deze werkdruk investeren om in de toekomst de werkdruk te ontlasten en het gat naar het bedrijfsleven te dichten. In deze workshop laten we SEN-app zien en laten we zien wat digitalisering kan betekenen voor de keuzevakken en profielvakken van D&P. Kom jij je uitspreken over het concept hybride leren en wil jij samen met ons onderzoeken hoe dit ondersteund moet worden, meld je aan bij de workshop van SEN-app.
Deze workshop wordt verzorgd door Koen Boertien en Wim Meijnen, SEN-App

Workshop 4 Bedrijf in de klas – Vraagstukken bij bedrijven

Bij D&P laten we leerlingen kennis maken met beroepen aan de hand van praktische en realistische opdrachten van bedrijven. Maar hoe vind je die opdrachten? Hoe weet je wat een bedrijf doet en hoe vertaal je dat naar jouw leerlingen? En – hoe zorg je dat die opdrachten het juiste niveau hebben? Met de ‘denk-wijze’ uit deze workshop van Bedrijf in de Klas wordt het een stuk makkelijker om vraagstukken bij bedrijven te herkennen en te vertalen naar een realistische opdracht op niveau voor jouw leerlingen.
De workshop wordt verzorgd door Martha Hoebens. Zij geeft vanuit Bedrijf in de Klas al meer dan 10 jaar workshops aan docenten én bedrijven om ze makkelijker en prettiger te laten samenwerken. Ook schrijft ze lesmateriaal waarbij ze uitdagingen van bedrijven vertaalt naar praktische opdrachten voor leerlingen.

Workshop 5 Lessenserie Techniek binnen D&P

Wil je als docent je leerlingen inspireren en motiveren een keuze voor de techniek te maken, dan moet je deze verrassende, interactieve sessie met prijsvraag volgen!
Leerlingen die in het vmbo kiezen voor het profiel Dienstverlening en Producten oriënteren zich breed op hun toekomst. Een toekomst waarin ze mogelijk ook te maken krijgen met techniek en technologie en waar ze later misschien ook ‘hun werk van gaan maken’. Want techniek en technologie vind je overal. In samenwerking met het ontwikkelfonds Wij Techniek van de installatiebranche zijn door vier enthousiaste docenten van het platform vmbo D&P lesbrieven ontwikkeld.
De workshop wordt verzorgd door Lisa Alting, Heidie Wesselink en Erik Veldboom, auteurs van de lesbrieven.

Workshop 6 VR in het onderwijs, meer dan alleen leuk!

Onderwijs op afstand via een VR-bril, toekomstmuziek? Nee, zeker niet. VR-brillen kunnen en worden ook al op verschillende manier gebruikt in het onderwijs.
Een zoektocht naar de inzet van deze brillen als didactisch middel, VR-brillen moeten voor leerlingen (en docenten) toch meer dan alleen maar een leuk nieuwigheidje zijn.
Op het Marianum zijn we ook begonnen aan deze virtuele ontdekkingsreis. Ga je mee?
De workshop wordt verzorgd door Sander Esselink, docent Marianum

Workshop 7 D&P in relatie tot Sterk Techniek Onderwijs – Een kansrijke toekomst in en met techniek en technologie!

Techniek en technologie zijn overal. Leerlingen die in het vmbo kiezen voor het profiel Dienstverlening en Producten oriënteren zich op hun toekomst. Een toekomst waarin ze te maken krijgen met techniek en technologie en waar ze later misschien ook ‘hun werk van gaan maken’. In deze sessie laten we zien op welke wijze scholen of afdelingen vanuit het profiel D&P bij kunnen dragen aan de ambities van Sterk Techniekonderwijs. Je maakt kennis met voorbeelden uit de onderwijspraktijk en met de wijze waarop de samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo gestalte kan krijgen. Kortom: inspiratie en handvatten om als school een stap te zetten om jong talent te binden en boeien voor toekomst in/met techniek en technologie.
De workshop wordt verzorgd door Edith Vissers. Zij is al jarenlang actief als ondersteuner van de netwerkbijeenkomsten van het Platform Dienstverlening en Producten. Daarnaast is zij in twee regio’s actief betrokken bij Sterk Techniekonderwijs.

Workshop 8 Beelden van D&P leeromgevingen

Hoe ziet de ideale leeromgeving voor D&P eruit?
Het vormgeven van de ideale leeromgeving voor een breed en veelzijdig profiel als D&P is niet eenvoudig. Uit een korte vragenlijst blijkt dan ook dat meer dan de helft van de scholen niet tevreden is met hun leeromgeving voor D&P! Dus wilt u ook een leeromgeving waarin samenwerken, inspireren, échte praktijksituaties, techniek, koken, ICT, multimedia en meer samen komen? Die bovendien haalbaar en betaalbaar is? Wij laten in deze interactieve werksessie door inspirerende voorbeelden en werkwijze zien hoe dat kan!
De workshop wordt verzorgd door Koert Klevant Groen van ICS Adviseurs.

SCHRIJF JE HIER IN VOOR DE WORKSHOP VAN JOUW KEUZE!!