Te gast bij de Lerarenopleiding ‘Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten’ van Hogeschool Windesheim voor een workshop over LOB binnen D&P. We hebben de mogelijkheden en ruimte van LOB binnen het profiel D&P geschetst en laten zien hoe leerlingen zich breed kunnen oriënteren op hun mogelijke rol in de samenleving van morgen. Voor leden zijn handige hulpmiddelen voor het vormgeven en integreren van LOB binnen D&P ontwikkeld. Voor de onderbouw is ‘Expeditie D&P’ beschikbaar. Voor de bovenbouw is LOB geïntegreerd in ‘Aan de slag met D&P’. Kijk op de InfoBox voor meer informatie.