Schrijf je in!
De Landelijke netwerkmiddag van D&P vindt plaats op 1 juni 2022, met als thema ‘De dynamiek van D&P’. Keynote-spreker is Hans van Breukelen en verder kun je kiezen uit de volgende interessante workshops.

Workshop 1 Het individueel belang gaat altijd boven het teambelang
Hans van Breukelen, inspirator & comeback manager

Waar heeft het leven jou voor uitgevonden? Een prikkelende titel en een inspirerende workshop waarin mentale innovatie centraal staat. Ex-docent en ex-voetbalinternational Hans van Breukelen gaat dieper in op zijn keynote en laat je nadenken over vitaliteit, mentaliteit, urgentie en aanpassingsvermogen. Dit doet hij met behulp van de pijlers bevlogenheid, doorzettingsvermogen, beweging, aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit.

Workshop 2 Op stap met LOB binnen D&P
Michel Zijffers, Expertisepunt LOB

“LOB? Wat moet ik daarmee?” zou zo maar een vertrekvraag kunnen zijn als je deze werksessie wilt volgen. Deze werksessie neemt je mee in hoe je met Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) aan de slag kunt binnen je vak en binnen je school. Je maakt praktisch verkenning om behoeftes rondom LOB in kaart te brengen aan de hand van de instrumenten van het Expertisepunt LOB. Welke volgende stap zet jij…?

Workshop 3 De nieuwe leerweg
Gerhard Koning, Ministerie van OCW

Als onderdeel van de beleidslijn Sterk Beroepsonderwijs worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg binnen het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Kenmerkend voor de nieuwe leerweg is dat alle leerlingen, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma (PGP) volgen. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen. Met ingang van dit schooljaar is de pilot gestart en zijn 140 scholen begonnen met het uitproberen van zes PGP’s. Hiermee komt de nieuwe leerweg steeds dichterbij. In deze workshop word je vanuit OCW bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen rondom de nieuwe leerweg en wat er precies van jou en jouw school verwacht mag worden. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor al jullie vragen omtrent de nieuwe leerweg.

Workshop 4 D&P in de regio – Samenwerken met regionale bedrijven en instellingen, hoe dan?
Richard van Ommen (directeur Talentencampus Oss) en Edith Vissers (ondersteuner netwerkbijeenkomsten Platform vmbo D&P en betrokken bij Sterk Techniekonderwijs)

Betekenisvol onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de buitenwereld. En vmbo-scholen zijn bezig om samen met partners in de regio de mogelijkheden te verkennen om in te spelen op thema’s en speerpunten uit de regio. Ook het praktijkgerichte programma voor de nieuwe leerweg is gericht op het actief uitvoeren van praktische en realistische opdrachten binnen en buiten de school; leerlingen doen! In alle gevallen is daarbij sprake van betrokkenheid van buiten de school vanuit het bedrijfsleven, instellingen, overheden en vervolgonderwijs. Om deze opdrachten te verwerven moeten scholen binnen hun regio nauw samenwerken met deze partijen. Makkelijk gezegd: maar hoe doe je dat eigenlijk? In deze workshop worden een aantal uitgangspunten geformuleerd en maak je kennis met de Talentencampus in Oss. De Talentencampus brengt talent en bedrijf bij elkaar en neemt een belangrijke rol in Oss en de regio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, ook voor het onderwijs D&P in het vmbo. Je gaat aan de slag met vraagstukken waar jij tegenaan loopt en met hetgeen je nieuwsgierig naar bent.

Workshop 5 Praktijkgericht programma D&P
Inge Camps en Twan van den Hazelkamp, Het Rijks vmbo campus Nijmegen

Er wordt hard gewerkt aan de invoering van de nieuwe leerweg, de samenvoeging van de GL en TL waarin alle leerlingen vier uur per week zullen gaan werken aan een praktijkgericht programma. Negentien pilotscholen zijn afgelopen jaar gestart met de pilot voor het praktijkgerichte programma D&P (PGP D&P). Een nieuw examenprogramma gestoeld op de grondgedachte van D&P; brede oriëntatie voor leerlingen op verschillende werkvelden en werksoorten zodat zij kunnen ontdekken welke vervolgopleiding het beste bij hun talenten past. Tijdens deze workshop wordt eerst uitleg gegeven over de opbouw en inhoud van het examenprogramma PGP D&P. Daarna zal ingezoomd worden op mogelijke ontwikkelrichtingen om het programma uit te rollen in je school.

Workshop 6 Foodtruck Merletcollege, Best Practice D&P
Mario van Wetten en Wouter van Ras, Merletcollege Mill

Een foodtruck laten maken door leerlingen? Producten verkopen uit de foodtruck door leerlingen? Met een goede planning en samenwerking kun je met je sectie D&P veel bereiken. Tijdens deze “workshop” helpen we jou op weg om te kijken wat mogelijk is om dit voor elkaar te krijgen op jouw school. Ook gaan we brainstormen over andere projecten die te gebruiken zijn bij D&P en de nieuwe leerweg.

Workshop 7 Keuzevak Robotica
Raoel Jörissen, Jorg Duitsman en Maurits Brock,  Dobot.nu

Robotica is op het vmbo een oriënterend keuzevak met als doel een realistisch beeld te geven van de ontwikkelingen en de mogelijkheden van robotica. Roboteducatie.Online is ontwikkeld voor het keuzevak Robotica en gebaseerd op de SLO deeltaken, gefocust op techniek en informatietechnologie. Gestoeld op natuurkunde, onderwijs breed inzetbaar en sluit aan met de doorlopende leerroute van het PO en MBO. Geschikt voor alle vmbo niveaus. Op een duidelijke en interactieve manier worden de skills die voor leerlingen belangrijk zijn stap voor stap en aan de hand van video-instructies uitgelegd.
Op deze wijze maken ze kennis met het vakgebied elektronica en leren zij probleemoplossend denken en programmeren.

Workshop 8 Leeromgevingen D&P in Virtual Reality
Koert Klevant Groen en Ilse de Groot, ICS Adviseurs

We hebben 3 inspirerende voorbeelden van goede leeromgevingen voor D&P vastgelegd. In deze workshop kun je deze op dynamische wijze, middels VR, zelf ervaren en leren van je collega’s! Welke tips hebben zij voor je? Wat zijn valkuilen? In de sessie delen we ervaringen met elkaar en presenteren we een helder stappenplan om ook een inspirerende en dynamische leeromgeving voor D&P te realiseren.

Workshop 9 Verbinden met jongeren – motivatie na corona
Miek Crouzen, Youngworks

Tijdens de workshop ‘leerlingen motiveren’ maak je kennis met de basisprincipes van motivatie en leer je hoe motivatie werkt bij jongeren. Intrinsieke motivatie lijkt iets ongrijpbaars; je kunt het niet bij iemand anders afdwingen. De kunst is om jongeren op een dusdanige manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen en daarbij kun je de basisprincipes op verschillende manieren inzetten.
Door alle maatregelen rond de coronapandemie zien veel docenten momenteel een dip in de motivatie van leerlingen. Hoe heeft dit doorgewerkt op hun mentale gezondheid, en hoe kun je ook hier aandacht aan besteden als docent of mentor?