Per jaar organiseert het Platform een aantal netwerkbijeenkomsten per regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten ondernomen die tot doel hebben het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast stellen wij scholen in de gelegenheid met andere scholen van gedachte te wisselen over dilemma’s die hun op dat moment bezighouden. Dit laatste kan leiden tot het vormen van kleine specifieke netwerken rondom één school. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij tot verdere professionalisering van docenten in intersectorale programma’s. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, dat kan worden opgenomen in het persoonlijk lerarenportfolio.