Actie D&P, your own way!
De examenprogramma’s van het profiel en het praktijkgerichte programma D&P bieden scholen de ruimte en kansen het onderwijsprogramma D&P in te richten zoals dat past bij de scholen en de regio. Dit heeft tot gevolg dat scholen werken met en aan allerlei varianten van D&P-programma’s.
Om scholen inzicht te geven in de verschillende manieren waarop D&P georganiseerd wordt, starten we met de actie D&P, your own way! Een verzameling van manieren waarop D&P georganiseerd kan worden.
Vind jij dat op jouw school D&P goed in de steigers staat?
Hebben jullie een uniek concept van het D&P-programma?
Wil jij de manier waarop jouw school D&P aanbiedt in de schijnwerpers zetten? Zo ja, laat het ons weten! Stuur een mailtje naar info@platformdenp.nl, dan maken we een mooi portret van het D&P-programma bij jou op school ter inspiratie voor andere scholen.