Vandaag hebben Lisa Alting en Astrid Verstappen een inkijkje gegeven in de lesbrieven De duurzame, comfortabele en veilige school.
Een mooie samenwerking tussen docenten van het Platform vmbo D&P en WijTechniek!
Benieuwd geworden? Kijk in de infobox op
www.platformdenp.nl bij lesmateriaal voor meer informatie!