Nederland wordt geconfronteerd met een groot en groeiend tekort aan woningen. Uiteraard willen we dit oplossen en daarbij ook nog op een zo duurzaam mogelijke manier. Een mogelijk alternatief hier voor is prefab bouw.

Bekijk het fragment op 25.05 speelminuten van het programma Atlas d.d.10 maart 2021. Wat kan dit betekenen voor de leerlingen die het profiel Dienstverlening en Producten volgen?