D&P en ISK, een slimme combi!

Op 26 maart 2024 vond de onlinebijeenkomst ‘D&P en ISK’s, een slimme combi?’ plaats. De poll bij de start wees uit dat de huidige samenwerking tussen deze scholen beperkt is. Maar er is wel ruimte voor groei! Het beroepsgerichte vmbo, vooral D&P, biedt ISK-leerlingen allerlei kansen waaronder oriëntatie op de toekomst en taalontwikkeling. Er werden al uitgevoerde praktijkvoorbeelden gedeeld zoals oriëntatielessen, maatjesprojecten en talentlessen. Het belang van maatwerk voor de diverse ISK-doelgroep werd benadrukt. Het advies werd gedeeld om directies hierbij te betrekken. Het platform D&P zal de opbrengsten bespreken met LOWAN en werken aan verdere acties, want: ISK en D&P lijkt een slimme combinatie te zijn! Voor meer informatie klik hier.